protel Auto VIP

Dodatna programska oprema, koja sama dodeljuje VIP status

protel AutoVIP

Pokažite vašim gostima, da ih cenite! protel AutoVIP omogućava, da vaši gosti dobiju VIP status automatski,  na osnovi  kriterijuma koji sami postavite. Na primer na osnovu broja boravaka, ostvarenog prometa itd.

Dodatna programska oprema, koja sama dodeljuje VIP status 

  • AutoVIP program sam dodeljuje VIP status gostu
  • AutoVIP se lako prilagođava, da izađe u susret vašim potrebama, koristeći parametre koji se slobodno konfigurišu
  • AutoVIP je dostupan za sve SQL protel instalacije.

protel AutoVIP Pregled

 

Oblikujte protel AutoVIP po kriterijumima iz istorije rezervacija gostiju.
Jedan od najvećih izazova za svakog hotelijera na svetu jeste da učini da se svaki gost u hotelu oseća cenjenim, poželjnim i poštovanim. Protel AutoVIP  će vam u tome biti od velike pomoći. U zavisnosti od slobodno definisanih parametara kao što su broj poseta, broj dana boravka, određenog prometa, program će sam dodeliti gostima VIP status. Ovo pruža mogućnost hotelijerima da svojim gostima uvek pruže specijalnu pažnju i usluge, čak i u danima najveće gužve.  Što je još bolje podaci se automatski ažuriraju tako da u svakom trenutku imate pravu informaciju o VIP gostima.

Na raspolaganju vam je i dodatna funkcija – VIP upozorenje, koje se pojavi svaki put kada se VIP gost ponovo prijavu u vaš hotel. 

protel AutoVIP preporučujemo za sve korisnike SPE i  MPE programske opreme. Naravno lako možemo prilagoditi Add-on dodatke, da bi ispunili vaše potrebe.  Biće nam zadovoljstvo da vam pošaljemo ponudu! 
protel AutoVIP je dostupan za sve SQL protel instalacije.