Interface na F&B sisteme

Uverite se da je F&B sistem integrisan u hotelski program

F&B & PMS konekcija i zajednički rad!

Ne postoji dobar  PMS sistem bez F&B programskog rešenja. Mi u protelu smo napravili i taj korak napred !

Nudimo dvosmernu integraciju POS sistema i protel PMS-a. Novi protel POSxml interface omogućava:

 • prenos restoranskog računa gosta na sobu (klasična funkcionalnost)
 • prenos svih izdatih računa iz restoranske blagajne u protel PMS
  i kao posledica toga celokupan  pregled poslovanja (hotel + restoran) sa protel management reporting alatima (Seagate Crystal reports)
 • prenos podatka iz protel-a u restoransku blagajnu (deluje samo na nekim POS sistemima)

protel je trenutno povezan na određeni broj F&B sistema, od kojih ćemo navesti samo neke koji se koriste u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji!

 • POS Elektronček, Slovenija
 • Advantik in MicroCocktail, Slovenija
 • RI-POS, Hrvatska
 • SmartPOS, Hrvatska
 • Holobit, Hrvatska
 • Europos, Srbija
 • Fusion, Srbija