Preporuka 4

Vila Andrea, Tučepi, Hrvatska

Protel je prilagođen za hrvatsko tržište te podržava sve pravne i računovodstvene izveštaje. Kompanija MC sistemi pruža brzu i pouzdanu podršku kao i pomoć u radu. Takođe se mogu spojiti sa ugostiteljskim programima, koje već poseduju hoteli. Ja lično smatram, da je ovo bila vrlo isplativa investicija i olakšanje u svakodnevnom radu.

Blanša Marijančević, direktor prodaje, Šutić d.o.o.