protel Upravljanje cenama

Upravljanje cenama značajno povećava nivo vaše profitabilnosti !

  • dodelite cenovnike do najsitnijih detalja
  • koristite dinamično upravljanje cenama kako bi automatski optimizovali svoju prosečnu cenu
  • definišite posebnu strategiju cena za pojedine dane, nedelju ili čak celu godinu
  • akvirajte ili deaktivirajte cenovnike automatski u zavisnosti od važeće strategije cena
  • utvrdite trenutno i očekivano zauzeće hotela i to prema kategoriji ili sobi 
  • definišite posebne cene za vaše VIP i  korporativne goste
  • definišite dinamičan obračun cena na osnovu nivoa zauzeća hotela
  • definišite dnevne  cene na osnovu dnevnog kretanja ponude i tražnje

BestRateGuarrante