protel na ITB 2015 – Komunikacija u pravom času

“Mobile. Together.”

je bio protelov moto na turistiškom sajmu ITB u Berlinu. Na jednom od najvećih turističkih sajmova na svetu, je protel, provajder programske opreme iz Dortmunda, predstavi novo programsko rešenje, koje  će bolje povezati sve osobe hotelu. Upotrebom mobilnih uređaja hotelski gosti i hotelsko osoblje mogu vrlo lako i u realnom vremenu međusobno komunicirati.  

Dobra informisanost je osnova za tačnu i preciznu uslugu. Samo onaj ko zna šta se događa može doneti prave odluke u pravo vreme. protel nudi ovo znanje u pravo vreme i uz pomoć informacionog centra koji je uključen u programsku opremu. Svi u hotelu imaju pravovremeni i lak pristup informacijama  i mogu stupiti u kontakt sa ostalim zaposlenima. Vsi v hotelu imajo hiter in enostaven dostop do informacij o dogodkih in lahko stopijo v kontakt z drugimi zaposlenimi. Novosti informacije se mogu lako razmeniti na recepciji – u Front office-u, u Back office-u, u Housekeeping-u čak i sa gostima. Cilj je, da se gostu ponudi brza i odgovarajuća usluga.

Najbolji prvi utisak se stiče već na internet stranici hotela, čak i pre nego što gost rezerviše uslugu ili dođe u hotel. Novi internet rezervacioni alati, protel WBE 5 i protel Air MICE WBE, nude široku lepezu direktnih marketing opcija na internet strani hotela kao što su: izbor hotelskih soba ili banket prostora uz korišćenje 3D slika, dodatnih funkcija i usluga, prodaja usluga za koje nije potrebna rezervacija, i posebne ponude za stalne goste. To su samo neke od opcija. protel Voyager – aplikacija za goste, se oslanja na sve ove mogućnosti. Od rezervacije do check-out-a, gost može isplanirati svoj boravak hotelu. protel Voyager gostu omogućava da rezerviše nezavisne usluge, kontakt sa hotelom, i na kraju i plaćanje računa i check out.

Pametni telefoni, tablet računari i dostupnost interneta u celom hotelu, su promenili način na koji funkcioniše hotelska programska oprema. Pre nekoliko godina najveći naglasak je bio na upravljanje rezervacijama. Današnje rešenje uključuje sve funkcije i procese koji su deo svakodnevnog rada u hotelu. To podrazumeva da sve veći i veći broj gostiju želi da oblikuje i planira svoj doživljaj u hotelu. protel hotelsko programsko rešenje prati ceo ciklus putovanja gosta. Kombinacijom prilagođenih aplikacija i modula koji su ugrađeni u programsko rešenje možete pratiti boravak gosta u hotelu kroz sve njegove faze.