Mogućnost povezivanja na GDS

Povezanost na GDS direktno iz protel PMS-a

protel & XN Hotels omogućavaju direktno povezivanje na GDS

Pomoću sertifikacije XN chain code-a sa Pegasus switch-om Xn globaIRES daje mogućnost povezivanja na četiri glavna GDS sistema – Amadeus, Sabre, Galileo i Worldspan.

Prednosti su: 

  • dvosmerna povezanost koja omogućava da se na jednom mestu unose cene, vrši prijem i provera rezervacija
  • direktno prenošenje u  CRS/PMS sa GDS-a i to za nove rezervacije, otkaze ili modifikacije već postojećih rezervacija
  • direktna dostupnost sistemima turističkih agencija i to samo cena koje su dostupne za prodaju ovim putem
  • obezbeđivanje pariteta cena za sva 4 GDS-a i to kroz jedan sistem za upravljanje cenama
  • brz i bezbedan prenos cena, od strane Xn globaIRES, za prenos dogovorenih cena preko “Rate Loading Instrucions”
  • opcija upotrebe “Xn commission clearing services” za obračun provizija turističkim agencijama, što uzrokuje niže troškove administracije na hotelskom nivou.
  • opcija upload-a fotografija hotela preko sistema Leonardo, što poboljšava vizuelnu privlačnost i povećava mogućnost prodaje